Facebook


Videoteka


Wiki


Metraščiai  
Titulinis » Metraščiai  » 2018    
 
 

Žygis į Kirgiziją 2018

Laikas: 2018.08.02-2018.08.20
Vieta: Kirgizija
Dalyviai: Vadas Kęstutis Baleišis
Girvydas, Marius, Ieva Marija, Arūnas, Mantas, Vytautas, Bronius.


Buvom 8-iese. Kelionė truko 18 dienų (su nuvykimu ir parvykimu į Lietuvą). Skrydis truko apie 6h. Važiavvom autobusiuku, maždaug tiek pat laiko, kol privažiavom miesteliuką. Tada su superdžipu pakilom iki kempingo kuris buvo kiek aukštėliau. Nuo kempingo kilom arkliais. Ant jų uždėję po 20 kg. Ir su jais nuėjom apie 10 km.
Tą pačią dieną pasibaigus takui kelaivom palei sraunią upę ir kiekvienas sau užsikrovęs po 35-40 kg pėdino dar apie 3 valandas. Tad taip ir praėjo pirma diena.
Kitą dieną dalį svorio užsinešėm - darėm aklimatizacinį ėjimą, nes aukštis toje vietoje jau buvo apie 3 kilometrus. Tada dar kitą dieną pasiėmėm visą mantą, užsikėlėm beveik iki perėjos viršaus ir turėjo likti mažas gabaliukas iki stovyklavietės. Tačiau paaiškėjo, kad jos šiuo būdu pasiekti nepavyks. Dėl to perėjos papėdėje pasistatėme stovyklą. Kitą dieną lipome į šoną nuo perėjos, firno sniego šlaitu. Dalis maisto buvo palikta stovyklavietėj. Perlipus keterą pasiekėm savo bazinę stovyklą. Kita diena buvo poilsio. 3-se grįžom paimti likusio maisto. Mūsų bazinė stovykla buvo beveik 4 km aukštyje. Ten pasistatėm palapines ant nuobirinių akmenų, esančių prie pat ledyno. Dalis įsirengtos virtuvės buvo ant ledyno.
Po poisio dienos sulipom į Nemuno viršūnę 4650 m. Vienintelė mergina jau nuo pat pirmos stovyklavietės jautėsi blogai. Beveik visą laiką ji praleido bazinėj stovykloj dėl prastos savijautos. Vėlesnė viršūnė, tiksliau dvi, buvo M.Mažvydo 4565 m ir VU 4931 m. per vieną dieną.
3 dienom Marius ir Girvydas buvo išėję vieni. Persimetus per perėją, sulipo 2 viršūnes: Basanavičiaus 4594 m ir Vidugirio 4780 m. Vieną dieną truko nueiti į vieną pusę.
Bendari jiems gavosi ratas - negrįžo tuo pačiu keliu kaip išėjo. Tačiau einant per aplinkui teko apeiti visą kalnagubrį. Jiedu buvo gavę žemėlapį iš Kęsto, tačiau jis buvo labai prastai atspausdintas. Todėl visiškai nebuvo aišku, koks atstumas laukia, nors kelias buvo aiškus. Reikėjo nusileisti iki upės ir kol ėjo iki upės, kelias buvo lengvas ir geras. Tačiau eiti teko ilgai ir sparčiai. Dar teko pėdinti į viršų, tai gavosi beveik beperstojinis ėjimas apie 12 val. ir nueita buvo apie 35 km. O likę laukė grįžtančių tuo pačiu keliu. Kadangi žygiaiviai ilgai negrįžo, jau buvo pradėti organizuoti gelbėjimo darbai. Planuojama, kas kur stovės, kas kur eis ieškot.
Paskutinę dieną visi grįžo iki stovyklavietės su arklaias. Dar kitą dieną nusileido iki miestelio ir dar kitą dieną nusileido iki oro uosto bei išskrido namo.
Bendari žiūrint, grupelė gerai susidirbo iškarto, nors vieni kitų nelabai pažinojo.
kol .. užlipo dar 2 viršūnes. Vieną pavadino Panevėžio, kitą A.R.Vanago

Paskutinis komentaras: "Apsėdėm kavinėje nusileidę. Ir turguje apsipirkom."

- Girvydas

Į viršų