Facebook


Videoteka


Wiki


Metraščiai  
Titulinis » Metraščiai  » 2019    
 
 

2019 - 2020m.m. Tarybos rinkimai

Vieta: Ąžuolų rūsys
Dalyviai: Girvydas, Karolis, Jonas, Juozas, Indrė, Saulė, Justina, Justas, Milda, Anastasija, Aistė, Austėja, Juozas, Pijus

Kaip įprasta trečiadienio vakarą susirinkome „Ąžuolų“ rūsyje. Susėdę ratu prie stalo išgirdome „Ąžuolo“ įkūrimo istoriją iš pirmųjų lūpų – Juozo Dapkevičiaus. Na, ir prasidėjo ilgas balsavimas, kadangi žmonių, kandituojančių į įvairias pareigas, buvo daug. Intrigą kėlė internete paskelbta apklausa skirta tiems, kas norėjo išreikšti savo nuomonę, bet gyvai to padaryti negalėjo. Po triukšmingos valandos iškepėme naująją „Ąžuolų“ tarybą, kurią sudaro:
• Vadas - Karolis
• Ryšininkė - Indrė
• Sandėlininkas - Jonas
• Metraštininkės - Anastasija ir Saulė
• Finansininkė - Aistė
• Kraštotyrinkai - Girvydas ir Justas
• Fotografė – Milda
• Mentorė finansuose ir ryšiuose – Justina.

Naujojo vado Karolio kalba suteikė visiems pasitikėjimo tiek juo, tiek savo jėgomis, įkvėpė naujiems darbams ir pokyčiams, suteikė aiškią ateities viziją: „Viskas bus gerai. Aš irgi bijau“.
Sveikinimo žodį tarė Juozas Dapkevičius: „Mūsų žygiavimo idėjos, mūsų Ąžuolinės idėjos ir žygiai, su visomis savo įdomybėmis ir nuostabiais niuansais, rimta kraštotyrine veikla yra rodiklis, kad einame labai gražiu ir teisingu keliu. Ir svarbiausia, tarp „Ąžuolų“, mano akim žiūrint, vienas iš gražiausių dalykų yra labai šiltas bendravimas, jo nuoširdumas ir draugiškumas, kurį tikrai reikia labai vertinti, puoselėti. Tik tada tai bus nuostabus jaunų žmonių būrys, kuris randa keliavimo idėjos prasmę, ja gyvena, džiaugiasi vieni kitais, galimybe bendrauti. Na, o vadui linkiu burti kuo daugiau žmonių, puoselėti ir organizuot žygius, nes didinat narių ir žygių skaičių mums pavyks judėti tik pirmyn ir pirmyn. Sveikinu dar kartą Karolį, nuostabų naująjį vadą.“
Po džiaugsmingų krykštavimų išrinkus naująją tarybą, žaidėme „Šprotus“ (slėpynės tamsoje, kai iš mažos patalpos, kurioje susispiečia visi žaidėjai, slėptis išeina tik vienas šprotas, po to jis yra ieškomas. Jeigu šprotas yra randamas, jis prisideda prie kito šproto/ų paieškos). Kol vieni slėpėsi, o antri ieškojo, kiti grojo pianinu ar šoko, nusišnekėjo ar tylėjo, juokėsi ar šypsojosi, lapkričio vakaras ėjo į pabaigą, nuogos medžių šakos drebėjo nuo vėjo, laikas tyliai kuždėjo „Labanakt“.
Naujajai tarybai VALIO!!!

-Anastasija

Į viršų